Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe - pisemne i ustne.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne stosuje się najczęściej do uwierzytelniania dokumentów rejestracyjnych firmy, decyzji o nadaniu numeru NIP czy REGON, wszelkiego rodzaju umów, dokumentów samochodu sprowadzanego zza granicy lub też aktów urodzenia, świadectw szkolnych i uniwersyteckich, ale też wiele innych dokumentów urzędowych.
 
Tłumaczenia przysięgłe w naszym Biurze Tłumaczeń MENTOR realizowane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r), dzięki czemu otrzymują Państwo gwarancję, iż tłumaczone dokumenty spełniają wszystkie wymogi prawne. Okrągła pieczęć i podpis tłumacza na dokumencie to cechy charakterystyczne tłumaczenia przysięgłego. Dokument musi mieć moc prawną, także po przetłumaczeniu na język obcy. 
 
Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych pisemnych to 1125 znaków komputerowych ze spacjami. Do liczenia znaków używamy „statystyki wyrazów” w programie Microsoft Word.
 
Tłumaczenie przysięgłe pisemne:
  • oddajemy w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią
  • sporządzamy za dodatkowa opłatą kopię, która funkcjonuje na prawach oryginału
  • uwierzytelniamy przetłumaczony tekst pod warunkiem bezbłędności przekładu, poprawności i kompletności
Tłumaczenia przysięgłe ustne stosuje się w sytuacjach zawarcie związku małżeńskiego, ustanowienie pełnomocnictwa, zawarcie umowy u notariusza czy złożenie zeznań w sądzie, walne zgromadzenie wspólników itp.  Min. czas pracy tłumacza ustnego przysięgłego to 4 godziny.
 
Zapewniamy poufność zlecanych tłumaczeń przysięgłych. Wszystkie informacje i dokumenty przekazywane nam przez Klientów traktujemy jako wysoce poufne. Naszych pracowników i tłumaczy obowiązuje klauzula poufności.
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.