Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia budowlane

  
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 • aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych
 • decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacje budowlane
 • dziennik budowy
 • korespondencja z zakresu budowy dróg i mostów
 • kwestionariusz oceny podwykonawców
 • oferta na wykonanie dokumentacji projektowej
 • ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany
 • opis do projektu wykonawczego
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt budowlano - wykonawczy
 • projekt budowlany
 • projekt powykonawczy
 • projekty budowlane
 • protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu
 • protokół kontroli wyrobów budowlanych
 • przedmiar robót budowlanych
 • wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiór
 • zatwierdzenie projektu budowlanego
 • inne...
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 503 455 668.