Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia handlowe

Dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 w Rzeszowie.
 
 
 
 
 
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 
 • akt stosowania się do umowy wspólników
 • aneks do kontraktu
 • arkusz oceny dostawcy
 • dodatkowe porozumienie dystrybucyjne do kontraktu
 • dokument transferu udziałów
 • faktura transportowa
 • importowe zezwolenie kwarantannowe
 • instrukcja obiegu deklaracji eksportowych
 • karta identyfikacyjna wyrobu
 • karta zamówienia
 • kontrakt exportowy i importowy
 • kwestionariusz oceny dostawcy
 • kwestionariusz oceny dostawcy
 • list przewozowy
 • oświadczenie celne
 • oferta handlowa
 • oferta sprzedaży
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogólne i szczególne pełnomocnictwo handlowe
 • ogólne warunki handlowe w handlu zagranicznym
 • ogólne warunki sprzedaży i dostaw
 • ogólne warunki sprzedaży
 • ogólne warunki zakupu
 • ogólne zasady i warunki sprzedaży i dostaw
 • pełnomocnictwo do spraw handlowych
 • pokwitowanie odbioru
 • porozumienie do kontraktu
 • proces doboru dostawcy
 • profil zapotrzebowania
 • propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży
 • protokół negocjacyjny
 • protokół reklamacyjny
 • reklamacja i zwrot partii towaru
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia sektorowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia(siwz)
 • standardowy opis warunków dostawy
 • ugoda zawarta pomiędzy przedsiębiorcami
 • umowa dostawy
 • umowa dystrybucji regionalnej
 • umowa handlowa
 • umowa o dystrybucję
 • umowa o objęcie przedstawicielstwa handlowego
 • umowa o przedstawicielstwie handlowym
 • umowa o przedstawicielstwie zagranicznym
 • umowa o przedstawicielstwo handlowe
 • umowa o warunkach handlu i dostaw
 • umowa o współpracy handlowej
 • umowa o współpracy w zakresie dostaw pod marką własną
 • umowa organizacji i działania spółki handlowej
 • umowa przedstawicielstwa handlowego
 • umowa ramowa na dostawę podzespołów
 • umowa ramowa o współpracy w zakresie dostaw
 • umowa spedycji
 • umowa spedycyjna
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • umowa sprzedaży udziałów
 • umowa sprzedaży
 • umowa w sprawie zawarcia umowy kupna
 • umowa wyłącznego przedstawicielstwa i dystrybucji
 • umowa wyłącznej dystrybucji
 • umowy dostawy
 • warunki cenowe i dostawy
 • warunki handlowe i warunki dostawy
 • warunki odbioru
 • warunki ogólne sprzedaży
 • warunki ogólne zakupu
 • warunki współpracy z klientem
 • wezwanie do składania ofert
 • wniosek leasingowy
 • wyłączna umowa dystrybucyjna
 • wyciągi z rejestru handlowego - KRS
 • wymagania jakościowe dla dostawców
 • załącznik umowy sprzedaży hurtowej
 • zamówienie towaru
 • zaproszenie do złożenia oferty
 • zapytanie ofertowe
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zezwolenia importowe
 • zezwolenia kwarantannowe
 • zezwolenie kwarantannowe na import
 • zgłoszenie reklamacyjne
 • zgoda wierzyciela na przejęcie długu
 • zlecenie przewozowe
 • zmiana oferty
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.