Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia medyczne

 
 
 
 
 
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 • charakterystyka produktu leczniczego
 • epikryza
 • formularz odpowiedzi lekarza pierwszego kontaktu
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • końcowy raport z badania
 • ocena wyników leczenia
 • procedura walidacji procesów wytwarzania i pakowania produktów leczniczych
 • sprawozdanie z badań
 • sprawozdanie z badań laboratoryjnych
 • standardowa umowa na przeprowadzenie badań klinicznych
 • szpitalna nota prowadząca
 • świadectwo weterynaryjne
 • świadectwo zdrowia
 • warunki ubezpieczenia badania klinicznego
 • wyciąg z karty medycznej
 • wyniki badań medycznych
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia z izby lekarskiej
 • zaświadczenie lekarskie
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 503 455 668.