Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia pozostałe

Dokumenty do przetłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.
 
 
 
 
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 • DTR
 • akty normatywne
 • akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy
 • akty założycielskie
 • analizy ekologiczne
 • artykuły naukowe
 • atesty i certyfikaty
 • badania kliniczne
 • certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje, CV
 • dokumenty notarialne, sądowe, rejestrowe
 • dokumenty przetargowe
 • dokumenty techniczna
 • dyplomy
 • dzienniki pacjenta
 • tłumaczenia EMDR
 • formularze świadomej zgody
 • indeksy
 • informacje dla pacjenta
 • instrukcje obsługi
 • karty gwarancyjne (umowa)
 • karty pacjentów
 • opisy i dokumentacja techniczna
 • opisy i specyfikacje urządzeń
 • opisy leków
 • Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL)
 • opisy procesów technologicznych
 • opisy przebiegu ubezpieczenia
 • pełnomocnictwa
 • pisma firmowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • prace doktorskie
 • prace magisterskie
 • prace naukowe
 • prawa wykonywania zawodu lekarza
 • prospekty emisyjne
 • specjalistyczne publikacje prasowe
 • specyfikacja techniczne
 • synopsis
 • świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie
 • skargi
 • regulaminy
 • techniczne opisy procesów i budowy maszyn
 • testamenty
 • tytuły zawodowe
 • umowy oraz kontrakty handlowe i cywilno-prawne
 • wypisy szpitalne
 • wyroki
 • świadectwo gwarancyjne
 • formularz świadomej zgody
 • harmonogram pobytu
 • informacja prasowa
 • instrukcja bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • instrukcja transportowa
 • karta informacyjna tymczasowa
 • karta opisu wydziału rozwoju
 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • kwestionariusz wywiadu
 • list informacyjny
 • opinia pedagogiczno-psychologiczna
 • pismo informacyjne
 • studium programowe
 • załącznik do kosztorysu
 • zezwolenie na pracę wewnątrz zbiornika u klienta
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 503 455 668.