Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia techniczne

Dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.
 
 
 
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 
 • ankieta dotycząca parametrów technicznych
 • aprobata techniczna
 • arkusz danych technicznych
 • deklaracja spełnienia przez wyrób wymagań technicznych
 • deklaracja zgodności we
 • deklaracja zgodności
 • dokumentacja techniczno - rozruchowa
 • dowód techniczny
 • europejska aprobata techniczna
 • europejska deklaracja zgodności
 • funkcjonalne warunki techniczne
 • informacja techniczna dla wyrobów
 • instrukcja montażu i eksploatacji
 • instrukcja montażu
 • instrukcje eksploatacji
 • kalkulacja projektowa
 • karta bezpieczeństwa
 • karta charakterystyki preparatu chemicznego
 • karta charakterystyki produktu
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • karta danych technicznych
 • karta gwarancyjna na produkty promocyjne
 • karta gwarancyjna
 • karta przeglądu
 • karta specyfikacji
 • karta techniczna wyrobu
 • karta techniczna
 • karta zgłoszenia awarii
 • karta zgłoszenia serwisowego
 • kata obsługi urządzenia
 • kwestionariusz informacji technicznej
 • metodyka przeprowadzania badań kontrolnych
 • metryka maszyny
 • mobilne procedury adaptacyjne
 • opis koncepcyjny
 • opis techniczny do projektu
 • podręcznik jakości
 • podręcznik naprawowy
 • podręcznik operatora
 • podręcznik użytkowania
 • podręcznik zarządzania projektami
 • procedura rozruchowa
 • protokół analizy surowca
 • protokół badań ciśnieniowych
 • protokół badań radiograficznych
 • protokół badań radiologicznych
 • protokół badania odbiorowego
 • protokół kontroli jakości
 • protokół kontroli
 • protokół pomiarowy
 • protokół przekazania i przyjęcia prac
 • protokół walidacji metody analitycznej:
 • protokół z badania konstrukcji
 • protokół z badania odbiorczego i prób urządzeń
 • protokół z kontroli pomiarów i zabezpieczeń
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • raport z badań
 • raport z działań naprawczych
 • raport z przeglądu technicznego gastronomii
 • specyfikacja jakościowa
 • specyfikacja wyrobu
 • studium efektywności inwestycji technologicznej
 • studium wykonalności projektu
 • świadectwo kontroli wzoru konstrukcyjnego we
 • świadectwo zgodności typu
 • tabela napraw gwarancyjnych
 • umowa licencji i dystrybucji z ograniczonym prawem wyłączności
 • umowa licencji technologii
 • umowa na wykonanie opracowania technologicznego
 • umowa serwisowa
 • umowa serwisowo-gwarancyjna
 • wynik badania diagnostycznego
 • wyniki badań dodatkowych
 • wzór gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad
 • zaświadczenie zgodności
 • zakładowa karta gwarancyjna
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.