Zaufali nam

Wykonujemy tłumaczenia umów

Dokumenty do przetłumaczenia mogą Państwo dostarczyć za pomocą internetu na adres e-mail: [email protected] bądz też poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej, lub  też osobiście w naszym biurze przy ul. Geodetów 1, lok. A4 na parterze w Rzeszowie.
 
 
 
 
 
Tłumaczymy dokumenty takie jak:
 
 • certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
 • certyfikat homologacji
 • certyfikat pochodzenia
 • certyfikat próby odbiorczej
 • certyfikat rezydencji podatnika
 • certyfikat zdrowia dla produktów mięsnych
 • certyfikat zgodności typu
 • certyfikat zgodności
 • dokumentacja powykonawcza
 • porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • umowa darowizny
 • umowa dotycząca zakazu konkurencji i klauzuli konkurencyjnej
 • umowa dzierżawy
 • umowa gwarancji odkupu
 • umowa inwestycyjna
 • umowa komarketingu
 • umowa kooperacyjna
 • umowa leasingu
 • umowa marketingowa
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o dzieło
 • umowa o ochronie stron i źródeł informacji
 • umowa o oddelegowanie pracownika do pracy
 • umowa o partnerstwie
 • umowa o pracę na czas określony
 • umowa o pracę
 • umowa o prowadzenie księgi rachunkowej
 • umowa o przeprowadzenie szkoleń
 • umowa o reprezentację spółki
 • umowa o sprzedaży praw autorskich i wydanie dzieła
 • umowa o usługi marketingowe
 • umowa o usługi reklamowe
 • umowa o współfinansowanie kampanii reklamowej
 • umowa o współpracy w zakresie dystrybucji
 • umowa o współpracy w zakresie sprzedaży towarów
 • umowa o wydanie i używanie kart flotowych
 • umowa o wykonanie kompleksowych prac projektowych
 • umowa o wykonywanie nadzoru właścicielskiego
 • umowa o wzajemnej współpracy
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa o zachowanie tajemnicy
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa o zakazie konkurencji
 • umowa partnerska
 • umowa porozumienia kooperacyjnego
 • umowa poufności
 • umowa referencyjna
 • umowa serwisowa
 • umowa spółki komandytowej
 • umowa sponsoringowa
 • umowa sponsorska
 • umowa sprzedaży
 • umowa użyczenia
 • umowa użyczenia utworu
 • umowa użytkowania samochodu służbowego
 • umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym
 • umowa utrzymania i zarządu wynajmem
 • umowa użyczenia
 • umowa wykonawcza
 • umowa wymiany udziałów
 • umowa zastawu (hipoteki)
 • umowa zbycia i przeniesienia udziałów w spółce
 • umowa zbycia udziałów
 • umowa zlecenia i powiernictwa
 • umowa zlecenia z rachunkiem
 • umowy o świadczenie usług doradczych
 • umowy o własności narzędzi
 • uznanie uzasadnionej reklamacji
 • wypowiedzenie umowy o pracę rzez pracownika lub pracodawcę
 • inne...
 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 55 56 lub 505 599 563.