Tłumaczenia wykonywane przez wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe są realizowane na potrzeby pism o mocy prawnej takich jak akt urodzenia, świadectwo szkolne, wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty samochodowe czy dokumenty rejestracyjne firmy, jak również wiele innych o charakterze urzędowym.

Tłumaczenia przysięgłe czyli uwierzytelnione to tłumaczenia, które poświadcza tłumacz przysięgły posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą one przekładu oficjalnych dokumentów takich jak akty urodzenia, akty stanu cywilnego, akty notarialne, świadectwa szkolne, dokumenty rejestracyjne firmy czy wszelkiego rodzaju zaświadczenia i certyfikaty. Tłumaczenie musi odzwierciedlać wszystkie elementy z dokumentu źródłowego, w tym znaki wodne, adnotacje, dopiski i pieczęcie.

Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną tylko wtedy, kiedy opatrzone są okrągłą pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Cena tłumaczeń określana jest na podstawie ilości stron, przy czym strona rozliczeniowa tłumaczenia to 1125 znaków komputerowych ze spacjami. Tłumacz przysięgły zlicza ilość znaków przy użyciu „ statystyki wyrazów” w programie Microsoft Word.