Zaufaj specjalistom w swojej dziedzinie

Tłumaczenia specjalistyczne cechują się użyciem odpowiedniej terminologii i słownictwa. Nasi tłumacze posiadają nie tylko wiedzę lingwistyczną, ale również wiedzę specjalistyczną popartą bogatym doświadczeniem branżowym.

Tłumaczenia produkcyjne

Branża produkcyjna jest jednym z największych międzynarodowych biznesów. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są kontakty z zagranicznymi producentami i dostawcami , co czasami bywa kłopotliwe z powodu barier językowych. Biuro Tłumaczeń Mentor pomoże Państwu w kontaktach obcojęzycznych, co pozwoli Państwu nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami i wypłynie na rozwój Państwa firmy oraz dywersyfikację na rynki międzynarodowe.

Przykładowe tłumaczenia produkcyjne dotyczą:  opisu procesu produkcyjnego, opisu technologii, certyfikatów zgodności, ksiąg jakości, specyfikacji wykonywania robót, danych eksploatacyjnych i wielu innych.

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne to jedne z najbardziej skomplikowanych przekładów. Wymagają szerokiej wiedzy językowej i medycznej. Nasi tłumacze to doświadczeni specjaliści doskonale znający nomenklaturę medyczną, dzięki czemu w naszym biurze mogą Państwo przetłumaczyć dokumentację medyczną na potrzebny język, mając pewność , że będzie ona w pełni zrozumiała w placówkach medycznych za granicą.

Przykładowe tłumaczenia medyczne dotyczą:  wyników badań laboratoryjnych, wyników badań USG, rezonansu magnetycznego, raportów leczenia różnych chorób, wypisów ze szpitala, zwolnień lekarskich, zaświadczeń lekarskich, skierowań na badania, dokumentacji do ubiegania się o oświadczenia zapomogowe z powodu choroby.

Tłumaczenia publikacji naukowych

Publikacje naukowe to najczęściej artykuły publikowane w zagranicznej literaturze przez polskich naukowców. Tłumaczenie tekstów naukowych  jest obwarowane wysokimi wymaganiami językowymi, gramatycznymi jak również merytorycznymi. Przetłumaczone przez nas teksty przed publikacją trafiają do recenzentów, którzy sprawdzają poprawność dokonanego tłumaczenia i dopuszczają do publikacji. Tłumaczenia publikacji naukowych są często realizowane przez Biuro Tłumaczeń Mentor z uwagi na wysoką jakość, bezbłędność i terminowość co jest doceniane przez pracowników naukowych.

Przykładowe tłumaczenia publikacji naukowych dotyczą:  artykułów naukowych, wyników badań, książek, poradników.

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne wykonywane są dla Kancelarii Prawnych, Notarialnych, Sądów, Prokuratury lub dla osób indywidualnych załatwiających swoje sprawy urzędowe. Przekład dokumentacji prawniczej wymaga ogromnej wiedzy, znajomości przepisów obowiązującego prawa  oraz dokładności.  Nasi tłumacze korzystając ze swojej obszernej wiedzy dokładają wszelkich starań, aby dokonać wiernego i zrozumiałego tłumaczenia.

Przykładowe tłumaczenia prawne dotyczą:  aktów notarialnych, dokumentów sądowych,  ekspertyz prawnych, kodeksów, opinii prawnych, pism procesowych w postępowaniu cywilnym, dokumentów spadkowych, udzielenia pełnomocnictwa, wniosków i wypisów z KRS i wielu innych.

Tłumaczenia ekonomiczne

Tłumaczenia ekonomiczne dotyczą tekstów z zakresu finansów, księgowości, marketingu i HR (zasobów ludzkich). Najczęściej tłumaczone teksty ekonomiczne to dokumentacja do kredytu, uruchomienia firmy za granicą, rozliczenia podatkowe, biznesplany, projekty unijne, materiały marketingowe i teksty na strony www, oferty pracy. itp.

 Przykładowe tłumaczenia ekonomiczne dotyczą: opinii biegłych księgowych, audytu, wezwania do zapłaty, raportów rocznych, umowy kupna udziałów spółki, księgi jakości ISO, sprawozdań finansowych za rok obrotowy, umów kredytowych, zaświadczeń o zarobkach, asortyment towarów, menu restauracyjnych, nazw stanowisk oraz wielu innych

Tłumaczenia techniczne 

Tłumaczenia techniczne dotyczą tekstów technicznych takich jak instrukcje obsługi, podręczniki, dokumentacje DTR maszyn, programowanie maszyn itp. Wymagają specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej, którą oczywiście zapewniają nasi tłumacze posiadający uprawnienia tłumacza technicznego NOT.

 Przykładowe tłumaczenia techniczne dotyczą: kart charakterystyki substancji niebezpiecznych,

kart gwarancyjnych, kart przeglądu, deklaracji zgodności, deklaracji DTR, informacji technicznej wyrobów, instrukcji montażu i eksploatacji maszyn, raportu z kontroli jakości.

Cena tłumaczenia rozliczana jest na podstawie liczby stron, przy czym strona rozliczeniowa tłumaczenia to 1800 znaków komputerowych ze spacjami. Liczenie znaków odbywa się przy użyciu „statystyki wyrazów” w programie Microsoft Word.